Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA D&I: Demokrati 20/21

Skapad 2020-06-10 09:35 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering

Varför ska vi arbeta med detta? Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

Vi vill arbeta med barnens inflytande och delaktighet för att barnen skall få möjlighet att påverka sin egen vardag. Barnen skall våga uttrycka sin egen åsikt och vilja. Vi vill arbeta så att barnen får ökat inflytande i dokumentationen av sitt eget lärande, genom bilder och reflektion i Unikum och dokumentation på förskolan. Barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Pedagogerna är närvarande, lyhörda och aktiva i barnens lek och lärande. Genom film och litteratur samt löpande samtal med barnen arbetar vi för att barnen ska lära sig ta ansvar för sina egna handlingar.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: