Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i världen- Forntiden

Skapad 2020-06-10 09:56 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Hur kom de första människorna till vårt land? Hur levde de under perioderna stenålder, bronsålder och järnålder? Det ska vi ta reda på i det här arbetsområdet.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur kom de första människorna till vårt land och hur levde de under stenåldern, bronsåldern och järnåldern? Det ska vi ta reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Jordgloben, kontinenterna och världshavens lägen på jordgloben. Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och språkliga uttryck. Berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer se filmer, läsa och producera faktatexter och bilder samt genomföra och dokumentera fältstudier. 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig om:

 • hur våra kontinenter och världsdelar förändrats över tid. 
 • evolutionsteorin. 
 • hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 
 • hur vi kan se spår av forntiden i naturen.
 • några berättelser om fornnordiska gudar och hjältar. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Jordglob, kontinent, världshav, jordbruk, stenålder, bronsålder, järnålder, forntid, nordiska myter. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kan:

 • med hjälp av en karta visa hur kontinenterna flyttats över tid. 
 • muntligt och/eller skriftligt förklara vad evolutionsteorin innebär. 
 • både muntligt, skriftligt och genom bilder visa på skillnader i hur människor levde under de olika tidsperioderna stenålder, bronsålder och järnålder. 
 • med hjälp av en tidslinje visa på viktiga händelser som skedde under de olika perioderna. 
 • dokumentera spår av forntiden och diskutera dessa med andra. 
 • muntligt och/eller skriftligt återberätta delar ur några nordiska myter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Att leva i världen- Forntiden

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: