Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och skola

Skapad 2020-06-10 10:00 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med värdegrund och lära oss mer om varför vi går i skolan, vem som bestämmer i skolan samt om hur alla ska trivas och må bra i skolan.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med värdegrund och lära oss mer om;

- Varför vi går i skolan. 

- Vem som bestämmer i skolan.

- Hur alla ska trivas och må bra i skolan (kompisar, raster och klassrum). "DÄB" - "Du är bra som du är".

 

Hur ska vi arbeta?

- Högläsning: Vi ska läsa texter tillsammans och diskutera dem. 

- Diskussion: Vi ska tillsammans upprätta klassregler (EPA). 

- Film: Vi kommer att titta på filmer på ämnet och du ska få rita eller skriva till dessa.

- Klassråd: Du kommer att få delta i klassråd och träna på att lyssna och tala samt turtagning (mötesstruktur).  

- Skapande: Du kommer att få träna på att illustrera bilder till ovanstående ämnen inom värdegrund och skola. 

- Samarbete: Du kommer att få träna på att samarbeta i mindre grupp. 

 

Vad ska du lära dig?

- Du ska känna till och kunna berätta, rita eller skriva om varför vi går i skolan.

- Du ska känna till och kunna berätta, rita eller skriva om våra klassregler.

- Du ska känna till och kunna berätta, rita eller skriva om vem som bestämmer i skolan.

- Du ska känna till och kunna berätta, rita eller skriva om hur alla ska trivas och må bra i skolan samt kunna känna till begreppet "DÄB" - "Du är bra som du är".

- Du kommer att få lära dig hur ett klassråd genomförs och du kommer under skolåret att få öva på att vara ordförande och sekreterare under ett klassråd. Du kommer att få lära dig om varför man har klassråd. 

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

- Värdegrund, ordförande, sekreterare, klassråd, protokoll, vänskap, regler, mobbning, EPA (enskilt - par - alla), "DÄB" - "Du är bra som du är".

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du visar att du har lyssnat och lärt dig genom att du kan återberätta, rita eller skriva, om varför vi går i skolan, vem som bestämmer i skolan,  hur alla ska trivas och må bra i skolan (kompisar, raster och klassrum) samt "DÄB" - "Du är bra som du är".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3

Matriser

SO
Värdegrund och skola

Kunskapskraven årskurs 3

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskraven årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskraven årskurs 3
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: