Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2020-2021

Skapad 2020-06-10 09:54 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska
I ämnet svenska ska du träna på att uttrycka dig på olika sätt, både i tal och skrift. Du kommer också att få träna på att läsa olika typer av texter och kunna förstå och återberätta innehållet i dem. Vi tränar dels genom olika muntliga uppgifter och redovisningar och dels genom att skriva olika typer av texter. Under året kommer vi att arbeta bland annat med läroböckerna "Prima svenska 4" och språkläran "Klara svenskan 4".

Innehåll

Arbetssätt / metod

Du kommer att få:

 • Läsa texter i böcker, tidningar och på internet.
 • Samtala om och diskutera texter och innehåll. 
 • Skriva texter för hand och på dator.
 • Använda filmer och media för att lära och samtala kring ämnet svenska.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Lyssna på genomgångar.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa och förstå olika slags texter.
 • Skriva olika slags texter.
 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Muntligt berätta och redovisa.
 • Värdera källor.
 • Ge och ta emot respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska år 4, 2020-2021

Läsa och förstå

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Du läser texter anpassade för din ålder med flyt och förstår texten i stora drag.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar att du förstår det viktigaste av innehåll och budskap i texter du läser. Du kan svara på innehållsfrågor.
Läsa instruerande text.
 • Sv  E 6
Du läser och förstår texten och kan återberätta vad du ska göra. Du följer instruktionen med ganska gott resultat.

Skriva

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Skriva berättande text.
 • Sv  E 6
Du kan skriva enkla berättande texter med inledning, handling och avslutning. Du använder enkla beskrivningar.
Skriva instruerande text.
 • Sv  E 6
Du kan skriva en enkel instruerande text så att man förstår.
Söka och sammanställa information / skriva faktatext
 • Sv  E 6
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor (t.ex. böcker och internet) och sammanställa i en enkel faktatext. Du använder egna formuleringar och några ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivregler och skrivning
 • Sv  E 6
Du skriver begripliga meningar. Du använder stor bokstav och skiljetecken på ett ganska korrekt sätt. Du skriver med en läsbar handstil.
Stavning
 • Sv  E 6
Du stavar de vanligaste orden ganska bra.

Samtala och berätta

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Berätta muntligt.
 • Sv  E 6
Du kan förbereda och redovisa en enkel muntligt presentation. Du använder ibland kroppsspråk, gester och någon bild för att förtydliga det du vill berätta om.
Framföra åsikter.
 • Sv  E 6
Du kan berätta om och framföra egna åsikter i samtal och diskussioner. Du lyssnar och ställer ibland frågor.

Språkbruk

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Nationella minoritetsspråk, språkliga varianter i svenskan och om de nordiska språken.
 • Sv  E 6
Du kan ge exempel på dialekter och nationella minoritetsspråk i Sverige. Du känner till några likheter och skillnader mellan de nordiska språken och svenskan.

Respons och källkritik

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ge och ta emot respons.
 • Sv  E 6
Du kan ge en kamrat respons på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar om du får goda råd.
Värdera källor
 • Sv  E 6
Du funderar över och gör enkla jämförelser mellan källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: