Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projekt avslut "Stinsens tidning"

Skapad 2020-06-10 10:36 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Avslut och reflektion av projektet "Stinsen gör en tidning", vi har tillsammans med barnen reflekterat kring vårt projekt.

Innehåll

 • Syftet var att möta barnens förväntningar på terminen och att arbeta med det de önskade träna på, såsom kartor, rita, skriva, former, bokstäver etc. och det tycker vi att vi har lyckats med i och med att tidningen har innehållit allt detta. Vi ville visa på hur en tidning kan se ut och involvera barnen i hur deras tidning skulle se ut och det har vi också lyckats genomföra.
 • Barnen har fått uttrycka sig på olika sätt och genom att använda olika metoder har alla barns sätt att ta till sig kunskap kunnat tillgodoses, vissa lär sig genom att göra praktiskt, vissa vill se saker för att kunna först (visuellt lärande) vissa vill lyssna och ta in kunskap (auditivt) medan andra behöver känna på saker för att kunna förstå sammanhang (sensoriskt lärande). Vi tycker att vi har kunnat möta allas sätt att lära genom att använda metoder som, räkna steg, göra papper, rita, klippa, klistra, måla ,skriva, se på filmer, samtal och diskutera begrepp, titta på former, ta tid med mobil etc
 • När barnen i  början på terminen fick rita och berätta om vad de ville lära sig den här terminen så utgick vi från dessa tankar när vi började formulera frågeställningar till projektet. Det var barn som sa att de ville lära sig klippa och på reflektionen sedan sa just detta barn att de lärt sig klippa. Sedan var det ett barn som ville lära sig göra kartor, vilket hen sen fick träna på och upplevde sig kunna under reflektionen. Vi har flera sådana här liknande situationer. Det känns värdefullt för oss pedagoger då vi vet att projektet genererar ett vetande och kunnande hos barnen.
 • Det är utifrån deras intressen och val som tidningen gjorts. De har själva önskat innehåll och vilket delmoment de vill delta i. Därav resultatet att vissa har bidragit med fler saker till tidningen medan andra bara har gjort ett fåtal moment.
 • Reflektion med barnen har skett genom samtal i smågrupper, var och en har fått rita och beskriva med en pedagog och samtalat i helgrupp. För att kunna bredda vårt sätt att ta in deras tankar har vi gjort på tre olika sätt, helgrupp-macro, meso - liten grupp och micro- enskilt. Det gör att vi kan få olika svar beroende på i vilket sammanhang de reflekterar.
 • Dokumentationen på väggarna och kopian på tidningen som var och en fått med sig hem har ju visat med bilder och text vad de har gjort denna termin och det gör att barnen kan få syn på sitt eget lärande.
 • Barnens reflektioner: "vad mycket vi har gjort och lärt oss" , "Tycker det var roligt att intervjua kocken Patrik", "Tillverkat papper tillsammans med hen, vi skulle jobba tillsammans. Jag valde rosa färg på mitt papper", "roligt att skriva min första bokstav i mitt namn", "Jag har lärt mig att klättra i parken, jag räknade steg till parken-hur många det blev från förskolan till parken", "jag har lärt mig att göra en tidning tillsammans med hen"

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: