Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans- Förr och nu

Skapad 2020-06-10 11:34 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om vad det kan finnas för orsaker till att människor flyttar inom och mellan länder, samt vad det kan ha för konsekvenser.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om vad det kan finnas för orsaker till att människor flyttar inom och mellan länder, samt vad det kan ha för konsekvenser.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Skildringar av livet förr och nu, att flytta inom och mellan länder och vad detta kan ha för orsaker och konsekvenser. Vi kommer att gå in på den stora utvandringen som skedde från Sverige till Nordamerika under mitten på 1800-talet till tidigt 1920-tal. Vi kommer också prata om människors flytt från landsbygden in till städerna, samt demokrati och rösträtt. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer att se filmer, läsa och producera egna texter om ämnet samt diskutera. 

Vad ska du lära dig?

 • orsaker till att människor utvandrade från Sverige till Nordamerika. 
 • orsaker till att många flyttade från landsbygden till städerna. 
 • konsekvenser av att människor flyttar inom eller mellan länder. 
 • vad demokrati innebär. 
 • vad rösträtt innebär. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Utvandring, emigration, immigration, demokrati, rösträtt. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer att få visa dina kunskaper både muntligt i diskussioner och genom att skriva faktatexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

SO
Att leva tillsammans- Förr och nu

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav för årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • SO   3
Kunskapskrav för årskurs 3
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: