Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen - Fjärilar

Skapad 2020-06-10 11:24 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Vi följer fjärilars liv från larv till fullt utvecklad fjäril. Temat avslutas med att vi släpper ut fjärilar i naturen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi följer fjärilens utveckling och lär oss om vad den behöver, Tid: ca 8 veckor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Fjärilens utveckling från larv till färdig fjäril hos tistelfjärilen. 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar tematiskt och läser faktatexter, skriver berättelser och skapar bilder, samt ser filmer och samtalar om fjärilar.

Vi följer utvecklingen hos larver som utvecklas till tistelfjäril.

Vi har larver som utvecklas till fjärilar i burar som finns i klassrummet. 

Vad ska du lära dig?

Fjärilens livscykel. 

Vilka behov en fjärilslarv har för att utvecklas. 

Att dokumentera en undersökning med text, bild och muntligt. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

ägg, larv, puppa, kläcks, livscykel, facettögon, sugsnabel, osv.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du berättar skriftligt, muntligt och i bild om fjärilens livscykel. 

Du använder några av de begrepp vi lärt oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Året runt i naturen - Fjärilar

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Kunskapskrav årskurs 3
 • NO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • NO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • NO   3
Kunskapskrav årskurs 3
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: