Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Sverige då och nu på distans

Skapad 2020-06-10 12:37 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Ämnen inom temat: fakta, nyheter och berättelser om Sverige då och nu.

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med tema Sverige då och nu. Vi kommer att använda Rivstart, Lunis och Nyhetssidan. Vi jämför med våra erfarenheter från olika länder.

Varför?

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva. Du ska reflektera över hur du lär dig språk och använda olika strategier för att lära. Du ska utveckla din förmåga att använda digital teknik för att kommunicera och lära dig svenska samt bli bättre på att förhålla dig till information från olika källor.

Hur?

Undervisningen sker på distans och genom fjärrundervisning i realtid.

Vi lyssnar på berättelser, nyheter och samtal.

Vi läser berättande, beskrivande och argumenterande texter. Vi arbetar med ordkunskap.

Vi talar och samtalar om ämnen inom temat.

Du skriver någon text, t.ex. ett förslag till din lärare.

Vi tränar på grammatik.

Du kommer med förslag och önskemål på sådant som du skulle vilja göra eller lära dig mer om inom ramen för temat. 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att tala och samtala på svenska under lektionstid, t.ex. genom röst- och videosamtal, röstinspelningar och videokonferenser. Jag bedömer din förmåga att höra, läsa och skriva på svenska genom att följa ditt arbete i Lunis, Classroom och WhatsApp.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i fakta orienterade texter och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
  SFI  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: