👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 7 (Vt åk 2)- Multiplikation och problemlösning

Skapad 2020-06-10 12:51 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att fortsätta utveckla vår förmåga att multiplicera med 2,5 och 10. Vi kommer även att träna på att multiplicera med 3 och 4. Vi kommer att lära oss en modell för hur vi ska tänka vid problemlösning 1. Läs och tänk. Vad ska du ta reda på? 2. Rita. 3. Skriv uttrycket och räkna ut. 4. Tänk. Är svaret rimligt?. 5. Skriv svar

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

 

Matriser

Ma
Arbetsområde 7 (Vt åk 2)- Multiplikation och problemlösning

Behöver träna mer
Uppnår målet
Multiplikation
Du kan lösa multiplikationer i 3:an tabell
Multiplikation
Du kan lösa multiplikationer i 4:an tabell
Konkretisera multiplikation
Du kan rita en bild som illustrerar en multiplikation.
Du kan skriva ett matematiskt uttryck (multiplikation) utifrån en bild.