Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 8 (Vt åk 2)- Taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2020-06-10 13:13 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att börja arbeta med talområdet 0 till 1000. Vi kommer att fortsätta utveckla våra kunskaper om positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental. Vi kommer att jämföra och storleksordna tal. Vi kommer att lära oss om tal i olika kulturer genom historien samt träna huvudräkning.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

Matriser

Ma
Arbetsområde 8 (Vt åk 2)- Taluppfattning och huvudräkning

Behöver träna mer
Uppnår målen
Omvandla bilder och skrift till siffror
Du kan tolka bilder/text och skriva vilket tal som beskrivs med siffror. t.ex. niohundraåttiofem = 985
Utvecklad form
Du kan skriva tal i utvecklad form T.ex. 453 = 400+50+3
Romerska siffror
Du kan skriva talen 1 till 10 med romerska siffror
Addition och subtraktion
Du kan lösa enkla uppgifter i talområdet 0 till 1000 med hjälp av huvudräkning.
Jämföra
Du kan jämföra två matematiska uttryck och beskriva deras inbördes relation med hjälp av symbolerna < (mindre än), = (lika med), > (större än).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: