Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

handlingsplan normer och värden gläntan Ht 20

Skapad 2020-06-10 13:58 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan för nyhedsbackens förskola avd Gläntan Normer och värden 2020-2021

Innehåll

Nuläge

På hösten fokuserar vi på att lära känna varandra och skapa trygghet på avdelningen då många av barnen är nya i gruppen.

Prioriterade mål utifrån läroplanen

Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt solidaritet och ansvarstagande
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig i i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 Mål

vi vill i verksamheten se 

 • att barnen börjar lära sig kompisarna och pedagogernas namn och känna igen vilka som är på gläntan
 • en vilja att ta hand om och hjälpa varandra
 • En ökad kunskap om turtagning och att dela med sig
 • att barnen vet att fruktrester hör hemma i den bruna papperspåsen

 Vi vill att barnen ska:

känna trygghet med sina pedagoger och sina kompisar

våga upptäcka på egen hand tillsammans med gruppen

utveckla tillit till sin egen förmåga

Genomförande

För att uppnå våra mål ska vi:

 • grönflagg
 • Rutiner och struktur
 • Jobb i smågrupper
 • ser och bekräftar aktivt närvarande
 • alla ska känna sig välkomna och få en bra start på dagen
 • barnen får vara medbestämmande i sin vardag 
 • vuxna förebilder och ge verktyg och ord till att hantera socialt samspel

  

Verktyg i lärprocessen

 • Unikum
 • observationer
 • reflektera och utvärdera barnens utveckling och lärande i arbetslaget

Ansvar

arbetslaget

Uppföljning

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: