Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 4A

Skapad 2020-06-10 14:16 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 4 Matematik
Välkommen till matematikens underbara värld. I koll på matematik får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Innehåll

Syfte:

  • Dina kunskaper i matematik.
  • Hur man resonerar kring matematiska problem.
  • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

 

Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Vad

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

1. Taluppfattning
- positionssystemet inom talområdet 1-10 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

2. Geometriska objekt, längd och omkrets
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets

3. Addition & subtraktion
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000
- samband mellan addition och subtraktion

4. Multiplikation & division
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division

5. Almanackan, klockan och tidsskillnad
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
- att beräkna tidsskillnad

1-5. Problemlösning
- olika problemlösningsmetoder

 

Hur

- Eget arbete

- Par/grupparbete

- Genomgångar

- Matematikboken

- Laborativa övningar

- Digitala övningar 

 

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

  • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
  • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
  • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: