Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO HT år 3. Livets uppkomst och de första människorna

Skapad 2020-06-10 14:19 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer nu lära oss om när och hur liv utvecklades på planeten Jorden samt hur utvecklingen såg ut och vilka de första människorna var. Vi kommer diskutera vilka spår av historien vi kan se idag samt arbeta med tidslinjen, genom att följa Jordens och människans utveckling.

Innehåll

Detta kommer vi arbeta med genom att:

 • samtala och diskutera olika begrepp inom arbetsområdet.
 • läsa och skriva egna faktatexter.
 • se filmer. 
 • vi kommer läsa och arbeta i ”Boken om SO”.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO
LPP SO HT18 år 3. Livets uppkomst och de första människorna.

Behöver träna mer
Uppnår målet
Big Bang
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad Big Bang är och vad som hände då.
Livets utveckling
Du kan förklara hur livet på jorden har utvecklats. Från det att det endast fanns en massa vatten, små växter och djur bildades, till att dinosaurierna dog ut och människan utvecklades.
Människoarter
Du kan koppla samman människoarter (Homo sapiens, Homo Erectus och Neandertalare) med vissa specifika egenskaper.
Faktatext/ Dinosaurier
Du kan söka fakta, skriva tankekarta samt skriva en faktatext om valfri dinosaurie eller annat djur som levde innan istiden. Du använder dig av gällande skrivregler och anger källor till din fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: