Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Angelicas Berättande text

Skapad 2020-06-10 14:38 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Berättande text
Grundskola 3 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om hur berättande texter är uppbyggda. Vi kommer att läsa berättande texter och återberätta dem. Du kommer också på olika sätt få öva på att skriva berättande texter som t.ex. med hjälp av cirkelmodellen och tankekartor.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

 • skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp med problem, lösning och avslutning.
 • följa en röd tråd när du skriver berättelser.
 • beskriva personer som är med i texten .
 • bearbeta din text utifrån respons från kamrater eller lärare
 • stava vanligt förekommande ord.
 • ge enkel respons om din egen och kamraternas berättelser.
 • skriva på dator och läsligt för hand.

Undervisning

Du kommer att ges möjlighet att:

 • arbeta både själv, par och i grupp
 • delta i genomgångar utifrån cirkelmodellen
 • skriva till bildserier.
 • prova att använda dig av tankekartor
 • träna på att beskriva personer.
 • läsa och lyssna till berättande texter.
 • ge och ta respons av kamrater.
 • lära om olika stavningsregler
 • skriva på dator och för hand.

Bedömning

Din berättande text bedöms utifrån:

 • i vilken mån texten har en tydlig inledning, handling/problem och avslutning."
 • om texten har  en "röd tråd".
 • om du efter respons har bearbetat din text.
 • hur du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • hur du stavar vanligt förekommande ord.
 • att din handstil är läslig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: