Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år3 -19/-20

Skapad 2020-06-10 14:44 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 3 Musik
Musikplanering för ht och vt 19/20

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisning i musik är att utveckla förmågan att :

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Eleven kommer att undervisas i:

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik 

 

Arbetsformer

Eleven kommer att utveckla sina förmågor genom:

 • sjunga barnvisor, vardagliga och högtidliga sånger blandat i unison sång, kanon och växelsång
 • skapa musik i Garageband på iPad, samt med enkla instrument och röst.
 • diskussioner i helklass, grupp, par och enskilt kring musik utifrån associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd
 • sjunga med tajming
 • kunna, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • kunna föra enkla resonemang om eget och andras musicerande
 • kunna uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser, samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen kommer att bedöma dina förmågor muntligt och skriftligt genom observationer av spel och sång i klassrummet, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: