👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 10 (Vt åk 2) - Skriftlig räknemetod, mätning och repetion

Skapad 2020-06-10 14:59 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att fortsätta utveckla våra kunskaper kring skriftliga räknemetoder. Vi kommer att träna på hur man ställer upp tal och räknar ut. Vi kommer att mäta och träna på att växla mellan olika enheter t.ex. meter och centimeter. Vi kommer även att lära oss hur man mäter omkretsen på olika geometriska objekt. Vikt: vi lär oss enheterna kilogram och gram samt att växla mellan enheterna.

Innehåll

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

Matriser

Ma
Arbetsområde 10 (Vt åk 2) - Skriftlig räknemetod, mätning och repetion

Behöver träna mer
Uppnår målet
Additionsuppställning talområdet 0 till 1000
Du kan räkna ut additionsuppställningar med växlingar.
Subtraktionsuppställning talområdet 0 till 1000
Du kan räkna ut subtraktionsuppställningar med växlingar.
Längd
Du kan omvandla centimeter till meter.
Omkrets
Du kan räkna ut omkretsen på olika geometriska objekt
Vikt
Du kan säga två enheter som man använder när man mäter vikt.