👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten åk 2

Skapad 2020-06-10 17:51 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vatten är livsnödvändigt för människor, växter och djur. Under detta tema så kommer du att få lära dig mer om vad vatten är, vart det finns och hur det kan se ut.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under tema vatten kommer vi att få lära oss mer om vattnets kretslopp, vattnets olika former och enkla lösningar och blandningar. 

Vi kommer också att genomföra enkla undersökningar och dokumentera dessa på olika sätt. 

 

Hur ska vi arbeta?

- Lyssna på och läsa texter 

- Titta på filmer

- Sjunga

- Arbeta enskilt, i par och i grupp och dokumentera arbetet

- Göra undersökningar

- Visa och berätta om dina undersökningar

 

Vad ska du lära dig?

- Beskriva vattnets olika former och övergångarna mellan formerna

- Vattnets kretslopp

- Lösningar och blandningar

- Göra undersökningar och experiment samt dokumentera dessa

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att delta i enkla experiment och undersökningar samt få beskriva vattnets olika former i text och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Matris Vatten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan med stöd utföra enkla experiment och undersökningar samt med stöd separera lösningar och blandningar
Du kan utföra enkla experiment och undersökningar samt separera lösningar och blandningar
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets tre olika former.
Du kan på ett mer utvecklat sätt berätta om vattnets tre olika former. Du använder begreppen fast, flytande och gas.