Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken VT20: Estetiska uttrycksformer: Samplanering Förberedelse Smedby: Färger kring oss

Skapad 2020-06-10 22:18 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Planering av undervisningstillfälle. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle

Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var

 

Ämne: 

Estetiska uttrycksformer 

Datum: 

Onsdag, 10 juni 2020

Deltagande pedagoger:

Anna-Karin, Isabella, Dorota 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut: 

Innan undervisningsaktiviteten kommer vi förbereda vagnen och packa in saker vi ska ta med oss till skogen: vattenfärger, glasburkar, penslar, påfyllda vattenflaskor, brickor, tvättlappar, frukt och vatten att dricka. 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:

Vad: 

”Att uppmärksamma färger som finns kring oss”- skapande aktiviteter med vattenfärger i skogen

Hur: 

Barngruppen ska gå på en promenad i skogen. Under promenaden ska barnen få i uppgift att uppmärksamma alla färger de kan se omkring sig i skogen. Under samlingen ska vi prata om de olika färgerna barnen kunde upptäcka under promenaden. Sedan ska barnen, uppdelade i mindre grupper, med 6 barn i varje grupp, måla det de har sett och använda de olika färger vi har pratat om. Varje barn få berätta om sin teckning och de färger hen använde. 

Vem:

Alla barn i gruppen samt alla närvarande pedagoger.

När: 

På onsdags förmiddag, mellan kl. 9:30-10:45.

Var: 

I skogen, vid vår samlingsplats

Varför:

För att ge varje barn möjlighet till att utrycka sina uppfattningar och upplevelser kring färger i form av bild. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild (...)” Lpfö18 

 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm): 

Vi kommer dokumentera aktiviteten med bilder och ljudinspelningar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: