Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter år 4

Skapad 2020-06-11 08:17 i Öjersjö Brunn Partille
Vi öppnar upp för diktens värld där vi går igenom olika former av dikter som har skrivits, analyserar kända diktverk samt att vi skriver våra egna dikter utifrån olika mallar.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns olika sätt man kan skriva dikter på, men egentligen är det väldigt fritt hur man skriver dikt. Du kommer få prova på att skriva olika slags dikter; anafor, imperativdikt, femstegsdikt/femrading, dikt med olika sinnesintryck, rimdikt och kombinationsdikt. Du kommer också läsa några dikter och resonera kring budskap och berätta om din upplevelse av läsningen.

Innehåll

Mål

 • När vi har jobbat klart med dikter ska du:
 • veta att dikter kan vara uppbyggda enligt vissa regler och andra kan skrivas väldigt fritt
 • kunna skriva olika typer av dikter
 • kunna tolka innehållet i olika dikter

Undervisning

 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass.
 • Vi kommer att läsa dikter.
 • Vi kommer att skriva olika typer av dikter.
 • Vi kommer att skriva rent och illustrera ett par av dikterna.

Det här ska vi bedöma

Du ska kunna:

 • skriva olika typer av dikter med olika takt och form
 • förstärka budskapet i den skrivna dikten med bild och estetik
 • resonera om budskap och berätta om din upplevelse efter att ha läst andras dikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Svenska

På väg mot E
E
C
A
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: