Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2020-06-11 09:32 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med tal i bråkform och decimalform under 6 veckor, därefter kommer vi att arbeta vidare med de fyra räknesätten.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att börja arbeta med tal i bråkform och decimalform. 

Därefter fortsätter vi med de fyra räknesätten och beräkningar i decimalform. 

 

Hur ska vi arbeta?

Färdighetsträning i boken

Färdighetsträning på olika hemsidor

Färdighetsträning i form av läxor

Problemlösning, enskilt och i grupp

Spela spel

 

Vad ska du lära dig?

-positionssystemet och platsvärden

-storleksordna tal i bråkform och decimalform

-räkna med tal i bråkform och decimalform

-göra omvandlingar mellan bråkform och decimalform och tvärtom

-avrunda och överslagsberäkningar (alla fyra räknesätt)

-utföra beräkningar (alla fyra räknesätt) av tal i decimalform 

-olika problemlösningsstrategier

 

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

täljare, nämnare, bråkstreck

andel

decimalform, decimaltecken, decimaler

tiondel, hundradel, tusendel

platsvärde, position

m, cm, mm

tallinje

avrunda, närmevärde, överslagsberäkning

term, summa, differens

faktor, produkt

täljare, nämnare, kvot

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

-redovisningar

-skriftligt prov

Uppgifter

 • Matematikbegrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matemtaik åk 5: Taluppfattning och huvudräkning

Godtagbara kunskaper
Behöver utveckla
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja en strategi som fungerar.
Du löser enkla problem på ett fungerande sätt genom att välja lämpliga strategier och metoder.
Problemlösning
Din lösning går till viss del att följa.
Din lösning är tydlig och går att följa hela vägen.
Begrepp
Du använder olika ämnesspecifika begrepp viss säkerhet. Till exempel: andel, decimaltal, tiondel, hundradel
Du använder olika ämnesspecifika begrepp med säkerhet.
Metod
Du kan välja och använda fungerande metoder med viss säkerhet när du utför enklare beräkningar i matematik.
Du kan välja och använda fungerande metoder med säkerhet när du utför mer utmanande beräkningar i matematik.
Resonemang och kommunikation
Du deltar i resonemang och diskussioner inom till exempel problemlöning som till viss del leder samtalet framåt.
Du deltar i resonemang och diskussioner inom till exempel problemlöning som leder samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: