Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texter du möter årskurs 9

Skapad 2020-06-11 09:45 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Arbete i NE.se med "Texter du möter" vilket kommer resultera i en analyserande recension som förberedelse för det nationella provet i vår.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

"Texter du möter" i NE.se.

 

Hur ska vi arbeta?

Läsning av olika texttyper, uppgifter till dessa och skriva en recension.

 

Vad ska du lära dig?

Vad du möter för texter i samhället och hur du skriver en analyserande recension.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Analys, multimodal text, textbegrepp, intertextualitet. 

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att skriva en analyserande recension av antingen en film eller novell.

Matriser

Sv
Recension

F
E
C
A
Läsförståelse
Kunna förstå en text och återge handling med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar inte att du kan förstå och återge handlingen i en text.
Du visar att du förstår texten du har läst genom att återge handlingen på ett enkelt sätt med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar att du förstår texten genom att göra en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar att du förstår texten genom att göra en välutvecklad sammanfattning med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka och resonera
Du kan tolka och resonera kring en texts budskap utifrån dina erfarenheter och dina referensramar.
Du kan inte göra en tolkning och/eller resonera kring budskapet i en text.
Du kan göra tolkningar av texten och resonera kring det lästa på ett enkelt sätt.
Du kan göra tolkningar och resonera kring det lästa på ett relativt välutvecklat sätt.
Du kan göra tolkningar och resonera kring det lästa på ett välutvecklat sätt.
Koppling till författare/upphovsman
Du ska kunna resonera kring texten och författaren.
Du kan inte föra enkla resonemang kring det lästa och dess upphovsman.
Du kan föra enkla resonemang kring det lästa och dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang kring det lästa och dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring det lästa och dess upphovsman.
Skriva
Kunna skriva en recension med ett språk som är varierat (språklig variation), där meningarna hänger ihop på ett logiskt sätt (textbindning) och som är anpassad till texttypen recension. Du ska också kunna hantera skrivreglerna och stavning.
Du har inget varierat språk, tydlig textbindning och anpassar inte texten efter texttypen. Du tar inte heller hänsyn till våra språkliga normer.
Du har viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och språklig norm.
Du har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och en relativt väl fungerande anpassning till texttyp och språklig norm.
Du har en god språklig variation, välutvecklad textbindning och en väl fungerande anpassning till texttyp och språklig norm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: