Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Religion - Kristendomens historia och asiatiska religioner

Skapad 2020-06-11 10:21 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi ska läsa historien om kristendomens uppkomst och utbredning samt hur och varför de asiatiska religionerna skiljer sig från de abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Kristendomens uppkomst och utbredning. Från de första lärjungarna som som följde Jesus lära och som spred hans budskap vidare till idag. Vi kommer också att läsa om Asiens största religioner, buddism och hinduism, samt se hur de skiljer sig från de abrahamitiska religionerna, dvs judendom, kristendom och islam. 

Hur ska vi arbeta?

- Föreläsningar

- Diskussioner

- Läsa texter i Religion Puls 

- Inläsningstjänst (Religion Puls)

- Filmer från SLI.se 

- Repetitiva och fördjupande uppgifter 

- Studiebesök (om möjligt)

- Bibeläventyret

Vad ska du lära dig?

Kristendomens ursprung, utveckling och utbredning under 2000 år samt ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser, centrala tankegångar, urkunder och rum inom hinduism och buddhism. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Trosbekännelse, församling, urkund, katolik, ortodox, missionär, helgon, monoteism, polyteism, yoga, reinkarnation, karma, moksha, atma, nirvana m fl. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Skriftliga och muntliga prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Åk 5 Religion - Kristendomens historia och asiatiska religioner

Religioner och andra livsåskådningar

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Platser, levnadsregler och riualer
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Centrala tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Religion och samhälle

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendomens betydelse i Sverige
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: