Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - judendom, kristendom och islam år 4-5 Knappekullaskolan, 2019/2020 och 2020/2021

Skapad 2020-06-11 10:42 i Knappekullaskolan Lerum
Vi kommer att lära oss om judendom, kristendom och islam. Vi jämför religionerna för att se likheter och skillnader.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Världsreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Konkreta mål

 • Du kan förklara varför det finns olika religioner.
 • Du kan resonera om religionens funktion.
 • Du kan skriva eller berätta om några likheter och skillnader mellan världens stora religioner.
 • Du vet vilken gudsbild världsreligionerna har.
 • Du känner till olika religiösa högtider.
 • Du vet vad de olika gudstjänstlokalerna heter.
 • Du kan berätta om hur religioner påverkar viktiga händelser i människors liv som t ex födelse, giftermål och död.

Bedömningsform

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • resonera och reflektera i smågrupper och i helklass.
 • göra jämförelser mellan religionerna muntligt och skriftligt 
 • svara på frågor skriftligt och/eller muntligt.

Abetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till föreläsningar och delta i diskussioner.
 • läsa olika texter tillsammans och enskilt.
 • titta på film och anteckna till.
 • jobba i grupp med olika områden av världsreligionerna såsom heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler.
 • reflektera enskilt och i grupp; skriftligt och muntligt. 
 • dokumenterar fakta och egna jämförelser i Google Classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: