👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljud, ljus och astronomi pedagogisk planering åk 6 Sofia Skola

Skapad 2020-06-11 10:52 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Planeringen omfattar områdena ljud, ljus och astronomi.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Områdena vi kommer att arbeta med är ljud, ljus och astronomi.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Eleverna ska känna till vad ljud är och ljudets egenskaper. Hur vår hörsel fungerar. Hur ljudet förs vidare och breder ut sig. Eleverna ska ha kännedom om olika typer av ljuskällor, vad ljus är och ljusets egenskaper. Varför vi ser och hur vår syn fungerar. 

Eleverna ska öka sin förståelse för vårt solsystem och vår plats i universum. Hur man kan förklara dag, natt, månader, år och årstider. 
   

 

Hur ska du arbeta?

1. Vi kommer arbeta med de här områdena i ca 10 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera och analysera, dra slutsatser, göra hypoteser om frågor som berör arbetsområden
- Titta på film
- Laborationer 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig:

- Vad ljud är och ljudets egenskaper
- Hur ljud förs vidare och breder ut sig
- Hur vår hörsel fungerar
- Vad är ljus och ljusets egenskaper
- Varför ser vi och hur fungerar vår syn
- Vad som menas med ljuskälla
- Synligt ljus och det vi inte ser
- Om vår plats i universum
- Varför vi har dag, natt, månader, år och årstider

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar, drar slutsatser och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt resultat/arbete på eventuella inlämningsuppgifter, läxförhör eller prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6