Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (läsa) höstterminen år 2

Skapad 2020-06-11 11:04 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering i svenska - läsa.
Grundskola 2 Svenska
Höstterminens planering i svenska (läsa).

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi utgår från gemensamma texter som lockar till diskussioner och därefter arbetar eleverna enskilt och i grupp.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi läser texter tillsammans i helklass, i mindre grupper, i par och enskilt. 

Vi besöker biblioteket för boksamtal och boklån.

Vi arbetar med textsamtal.

Vi arbetar med ordförståelse och uttryck.

Vi arbetar med ljudning och ortografiskt helordsläsning.

Vi stannar upp och samtalar om innehållet i texter.

Vi använder olika läsförståelsestrategier, som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser. 

Vi övar på att läsa mellan raderna (göra inferenser).

Vi tränar på att uppfatta den röda tråden i en text. 

Vi kopplar det vi läst till egna erfarenheter.

 

Vad ska du lära dig?

I slutet av årskurs 2:

Ska din läsning ha automatiserats mer och du läser till mestadels ut orden utan att vara beroende av ljudning.

Ska du kunna läsa en enklare text med flyt. 

Ska du kunna stanna upp när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.

Ska du läsa om och korrigera dig vid behov.

Ska du visa förståelse för textens innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor. 

Ska du börja använda förståelsestrategier, som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Vokaler, konsonanter, talstreck, adress, alfabetisk ordning, motsatsord, synonymer, verb och substantiv.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du deltar i samtal om texter. 

Du läser texter och kan återge innehållet.

Du använder dig av olika läsförståelsestrategier. 

Du visar att du kan göra textkopplingar. 

Du läser högt för andra med allt mer flyt i läsningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska (läsa) höstterminen år 2

Rubrik 1

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • Sv   3
Aspekt 2
 • Sv   3
Aspekt 3
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: