Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-06-11 11:20 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel och med mycket mer. Matematik är spännande och roligt! Vi vill lära oss med dig!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Taluppfattning, addition och subtraktion

Addition och subtraktion med tiotalsövergång

Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion

Multiplikation

Division och tal i bråkform

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer i detta moment använda oss av läromedlet Favoritmatematik 2A, både digitalt och i bokform.

Diskussioner

Grupparbete

Formativ feedback och summativa prov

Självskattning/ egen utvärdering

Vad ska du lära dig?

- Talen 0 till 100

- Ental och tiotal

- Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0- 100 och upptsällning med och utan växling.

- Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0- 100

- Räknesättet multiplikation med 2, 5 och 10:ans tabell

- Räknesättet division, dela lika och bilda grupper

- Division med 2, 3, 4 och 6

- Bråk, delar av en hel.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Kommutativa lagen, Term, Summa, Differens, faktor, produkt, täljare, kvot, nämnare, addition, subtraktion, multiplikation, division, bråk, tallinje, pengar, valuta, tiotal, ental, minnessiffra, strategi, antal, talmönster, likhetstecknet. 

 

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Summativa prov

Svara på frågor i grupp och enskilt

Vara aktiv i diskussioner

Att med hjälp av bild och text kunna lösa uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: