👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mondo åk 7 kap 3 Geometri

Skapad 2020-06-11 11:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Du kommer detta läsår att få en ny bok ur serien Mondo. Vi beräknar att i genomsnitt arbeta med varje avsnitt i ca 8 veckor.

Innehåll

 

Konkretisering av målen 

- Beskriva olika geometriska objekt

- Om vinklar och hur de förhåller sig till varandra

- Beräkna omkrets och area hos geometriska figurer

- Skala och hur det används

- Symmetri

- Bygga upp enkla bevis

 

 

Undervisningen

- Genomgångar

- Gruppövningar, aktiviteter

- Problemlösningslektioner

- Filmer lärobokens filmer. 

- Arbete i lärobok Mondo 7, med IPAD och med övningsblad.

 

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning),

hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder),

 hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang).

Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Avsnittsmatris Mondo 7 kap 3 Geometri

Ny rubrik

Avsnitt du arbetat med
Arbetsblad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
3.1 Vinklar
3.2 Geometriska objekt
3.3 Omkrets
3.4 Area
3.5 Enheter för längd och area
3.6 Skala
3.7 Symmetri
Kapiteldiagnos
Träna mer
Fördjupning