Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - taluppfattning åk 1-3

Skapad 2020-06-11 11:55 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 Matematik
Bedömningsstöd från Skolverket i matematik åk 1-3.

Matriser

Ma
HT åk 1 - muntligt

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Ma
VT åk 1 - muntligt

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden (ramsräkna)
Alla nivåer.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer.
Talraden: Efter
Alla nivåer.
Talraden: Före
Alla nivåer.
Stegräkning
Alla nivåer.
Antalskonstans
Lägre nivå.
Uppskattning
Alla nivåer.
Minskning
Alla nivåer.
Räkna: Fler
Alla nivåer.
Räkna: Färre
Alla nivåer.
Uppdelning av tal
Alla nivåer.
Hälften
Alla nivåer.
Dubbelt
Alla nivåer.

Ma
VT åk 1 - skriftligt

Taluppfatttning - Skriftliga uppgifter

Uppgifter på lägre nivå, mellannivå eller högre nivå.
Godkänt svar

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
Hur många, ringa in?
Talet efter
Hur många, räkna?
Storleksordna tal 0-10
Dela upp talet
Beräkna

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätta talföljden
Tallinjen
Dela upp talet
Storleksordna tal 0-30
Beräkna: addition
Beräkna: subtraktion
Likhetstecknet, skriv talet som fattas.

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätta taljföljden
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Storleksordna tal 0-230
Likhetstecknet: addition
Likhetstecknet: subtraktion
Beräkna: multiplikation
Textuppgift 1
Textuppgift 2

Ma
HT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
Talet efter
Vilket tal visas
Tallinjen
Dela upp talet
Storleksordna 0-20
Beräkna: addition
Beräkna: subtraktion
Likhetstecknet, skriv talet som saknas.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
Talgrannar
Vilket tal visas
Tallinjen
Dela upp talet
Storleksordna tal 0-100
Beräkna: addition
Beräkna: subtraktion
Likhetstecknet: skriv talet som saknas.
Textuppgift

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätta talföljd
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Likhetstecknet: addition
Likhetstecknet: subtraktion
Beräkna: multiplikation
Textuppgift 1
Textuppgift 2

Ma
VT åk 2 - muntligt

Taluppfattning - muntligt

Låg nivå
Mellannivå
Hög nivå
Talraden
låg nivå, mellannivå
Talraden: räkna uppåt
Alla nivåer.
Talraden: räkna nedåt
Alla nivåer.
Talraden: efter
Alla nivåer.
Talraden: före
Alla nivåer.
Stegräkning
Alla nivåer.
Antalskonstans
Låg nivå.
Uppskattning
Alla nivåer.
Minskning
Alla nivåer.
Räkna: fler
Alla nivåer.
Räkna: färre
Alla nivåer.
Uppdelning av tal
Alla nivåer.
Hälften
Alla nivåer.
Dubbelt
Alla nivåer.

Ma
VT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätta talföljden
Tallinjen
Dela upp talet
Storleksordna tal 0-30
Beräkna: addition
Beräkna: subtraktion
Likhetstecknet, skriv talet som saknas.

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätt talföljden
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Storleksordna talen 0-230
Likhetstecknet: addition
Likhetstecknet: subtraktion
Beräkna: multiplikation
Textuppgift 1
Textuppgift 2

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätt talföljden
Fortsätt talföljden + förklara
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Likhetstecknet: addition och subtraktion
Beräkna: multiplikation
Beräkna: division
Textuppgift 1
Textuppgift 2
Visa hur du har tänkt

Ma
HT åk 3 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätta talföljden
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Storleksordna tal 0-100
Beräkna: addition
Beräkna: subtraktion
Likhetstecknet: addition och subtraktion
Textuppgift 1
Textuppgift 2

Uppgifter på mellannivå

Godkänt svar
Talgrannar
Fortsätt talföljden
Talsorter
Bråk
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Beräkna, likhetstecknet: addition och subtraktion
Beräkna, likhetstecknet: multiplikation
Beräkna: division
Textuppgift 1
Textuppgift 2

Uppgifter på hög nivå

Godkänt svar
Fortsätt talföljden
Hitta på en egen talföljd
Skriv talet som saknas: alla räknesätt
Skriv talet som saknas: multiplikation och division
Dra streck till rätt plats på tallinjen
Textuppgift 1
Textuppgift 2
Textuppgift 3
Textuppgift 4
Visa hur du löser uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: