Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-11 12:58 i Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Förskola
- Kommunikation är allt vi gör för att förmedla oss; gester, minspel, rörelser, röstläge, ljud och blick. - Språk är vårt ordförråd, vår kunskap om meningsuppbyggnad och hur vi förstår vad andra säger till oss. - Talet är ett av språkets motoriska uttryck, det vi gör med andningsmuskulatur, struphuvud, käkar, tunga och läppar för att kommunicera.

Innehåll

Varför?

Vi har märkt ett växande intresse för bokstäver och att skriva hos många av barnen.

Sagor lockar men de spontana lässtunderna har minskat.

Våra styrdokument och lokala mål vill att språk och kommunikation vidareutvecklas.

Vad?

Vi vill erbjuda barnen olika sätt att utforska språk, alfabetet, böcker, berättelser, skyltar samt ge dem möjligheter till fler & olika sätt att uttrycka sig som t ex genom estetik.

Indikatorer som visar på barns utveckling; Förmågan till samtal, lyssna på varandra, skriftspråk,  ökat ordförråd och begreppsförståelse

 

Hur?

Att barnen erbjuds olika sätt att skriva och upptäcka bokstäver på t ex på lärplatta, dator, i sand, på papper, måla och forma bokstäver osv. Vi kan gå på promenader med bokstavsjakt,  till biblioteket, se på olika skyltar och deras betydelse. Vi kan dramatisera och forma bokstäver genom våra kroppar. Att ge fler stunder till lyssnande och berättande i liten grupp för att ge tillfälle till diskussion och delaktighet. Genom läslyftet.

När?

I samlingen, under vilan samt planerade undervisningsstunder i veckan,

Vem?

Alla barn på avdelningen. Vi delar upp oss i tre undervisningsgrupper med sju barn.

Dokumentation

 • Alla på avdelningen ansvarar för dokumentation. Barns förändrade kunnande skrivs i lärlogg för sin grupp. Pedagogisk dokumentation, reflektion en gång i veckan under PUT, i Teams. Vi skriver i blogg och lärlogg på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: