Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och vasatiden

Skapad 2020-06-11 13:08 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia Svenska
I arbetet med medeltiden och vasatiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer. Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden och nordens möten med övriga Europa. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer, hur unioner bildades och vilka konsekvenser det fick.

Innehåll

I arbetet med medeltiden och Vasatiden kommer du att få lära dig om hur Sverige blev ett kungarike med kloster, kyrkor, slott och städer.
Vi kommer att lära oss om hur människorna levde på medeltiden och nordens möten med övriga Europa. Vi kommer även att bekanta oss med mäktiga och starka personer, hur unioner bildades och vilka konsekvenser det fick.

Du kommer att examineras genom ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Medeltiden, del 2

Ok
Bra
Jättebra
Begrepp
Du visar viss förståelse förståelse för historiska begrepp och försöker att använda dig av dessa.
Du visar på god förståelse för historiska begrepp och använder dig av dessa till viss del.
Du visar på en mycket god förståelse för historiska begrepp och använder dig av dessa när du pratar om ämnet.
Styrning
Du visar att du förstår hur Sverige styrdes på medeltiden och vasatiden.
Du visar att du förstår hur Sverige styrdes på medeltiden och vasatiden, och vad människorna i landet tyckte om detta
Du visar att du förstår hur Sverige styrdes på medeltiden och vasatiden,, vad människorna i landet tyckte om detta och visar att du tänker på hur landet kan ha påverkats av detta hela vägen fram till idag.
Tidslinjer
Du visar en viss förståelse för hur tidlinjen under medeltiden såg ut.
Du visar en god förståelse för hur tidlinjen under medeltiden såg ut och ser hur den har sträckt sig fram till idag.
Du visar en god förståelse för hur tidlinjen under medeltiden såg ut och ser hur den har sträckt sig fram till idag och format vårt samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: