Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser

Skapad 2020-06-11 13:51 i Edsskolan Östhammar
Läs- och skrivinlärning med boken "Vi läser".
Grundskola 1 Svenska
Du ska få lära dig att läsa och skriva texter.

Innehåll

 • Varje vecka kommer en ny bokstav presenteras i bokstavsordning.
 • Du får träna på att skriva bokstaven i bokstavsboken
 • Du får lyssna efter bokstavens ljud och skriva små ord 
 • I Rosa boken får du skriva ord/mening så fint du kan till bokstaven
 • Vi kommer att läsa i boken "Vi läser"
 • Du får arbeta med texten i arbetsboken

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: