Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2020-06-11 14:26 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Teknik
I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om flyta eller sjunka. Du och dina kamrater arbetar tillsammans.

Innehåll

  Syfte
Varför flyter en kork och inte ett ankare? Hur bygger man den båt som tål mest och varför flyter en pråm gjord av järn men ett ankare av järn sjunker?
Du ska arbeta med området flyta eller sjunka för att du ska:
 • utveckla din förmåga att genomföra uppdrag genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner
 • utveckla din förmåga att dokumentera det du ser
 • utveckla din förmåga att använda de slutsatser ni kommer fram till
 • utveckla din förmåga att kunna samarbeta
Mål för dig som elev
        När vi har arbetat klart med området ska du kunna:
 • Systematiskt undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten.
 • Dokumentera dina undersökningar i ord och bild.
 • Beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, vikt,storlek, form och volym.
 • Samtal och diskutera frågor som rör flytförmåga hos t ex båtar och vilken betydelse det har haft för människans vardag och samhällets utveckling.
Så här ska vi arbeta

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:- Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft.- Läsa och tolka texter om flytförmåga i naturen, hos människor och hos olika typer av farkoster som kan dyka och flyta i vatten och i luften, och diskutera likheter och skillnader mellan dessa.- Läsa om Archimedes undersökningar och upptäckter och hur hans upptäckt betytt och påverkats människors liv.

Det här kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma hur väl du kan: 
 • - Planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • - Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • - Dokumentera dina undersökningar i bild och text.
 • - Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begrepen tyngdkraft, vikt, storlek, form.
 • - Resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • - Berätta om Archimedes och hans upptäckt och vad den har betytt för människors liv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Flyta eller sjunka

På på väg att nå målen
Uppnår målen
Uppnår målen väl
Använda undersökande arbetssätt
följa, förstå instruktioner och genomföra experiment samt formulera frågeställningar för systematiskt vidare arbete
Utför experiment utifrån givna planeringar med stöd och handledning.
Följer skriftliga och eller muntliga instruktioner och utför experiment utifrån givna planeringar. Bidrar till att föra enkla frågeställningar för det undersökande arbetet.
Tar del av givna instruktioner och planeringar och utför experiment på ett säkert och självständigt sätt. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar för vidare systematisk undersökning.
Förutser, jämför och drar slutsatser av resultat
reflektera, analysera förbättra undersökningen
Gör gissningar, kan jämföra sina och andras resultat och se likheter och skillnader i resultat.
Gör logiska förutsägelser, kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
Gör logiska förutsägelser, drar logiska slutsatser och bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
med text och bild
Gör enkla dokumentationer av resultat av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra mallar.
Gör tydliga dokumentationer av beräkningar och resultat med stöd av tabeller och andra bilder.
Gör tydliga dokumentationer av förutsägelser,beräkningar, resultat och slutsatser av egna undersökningar med stöd av tabeller och andra bilder.
Delta i samtal och diskussioner
följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Deltar i samtal. Visar i samtal kännedom om något om tekniska och fysiologiska upptäckter och uppfinningar och dess påverkan på samhällets utveckling
Deltar i samtal och diskussioner utifrån givna ämnen och frågeställningar. Kan följa och förstå enklare begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfaranheter till ämnet.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner och framför sina kunskaper, tankar och åsikter. Följer, förstår och använder begrepp, modeller och teorier. Kan koppla till egna erfarenheter och drar paralleller till andra kunskaper.
Tillämpa kunskaper
begreppsförståelse och kunskapsanvändning
Har grundläggande kunskaper om någon faktor som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte
Kan namnge några faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Har insikt i att föremåls flytförmåga beror på dess vikt i relation till vattnets vikt.
Har goda kunskaper om vad som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för flera viktiga faktorer som avgör ett föremåls flytförmåga eller inte. Kan redogöra för förhållandet mellan ett föremåls flytförmåga och dess vikt relaterat till vattnets vikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: