Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget och språket

Skapad 2020-06-11 14:40 i Förskolan Bäret Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att stärka barnen i sin identitet samtidigt som vi tränar på kroppsliga begrepp.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall 2019 hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Barnen är mellan 1-3 år. Vi ser att de behöver förstå att vi alla är olika, samtidigt som vi vill lyfta fram varje enskilt barns unika jag. Språkutveckling är ständigt aktuellt bland barn, vi tror att kroppsliga begrepp är ett grundläggande ämne att lära sig om.

 

Läroplansmålen återfinns nedan.


Hur gör vi?

Vi kommer att ha ett långvarigt tema kring detta, cirka 2-3 månader. Tisdagar till torsdagar kommer vi att arbeta i grupper. Här presenterar jag vad min grupp kommer att göra.

Tisdagar: Ataljé

* Måla på händer och göra handavtryck

*

Onsdagar: Språkträning

* Läsa sagorna...

Torsdagar: Uteaktivitet

*

 

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: