Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-06-11 15:15 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Arbetsområden för ht20 i åk 2.

Innehåll

Taluppfattning, addition och subtraktion

- Talen 0 till 100, ramsräkna till 120

- Ental och tiotal

- Repetition av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20 

- Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100

Skriftliga räknemetoder, algoritm i addition och subtraktion, datalogiskt tänkande

- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0 till 100 (algoritm)

- Huvudräkning

- Tolka och följa instruktioner, villkor och sant eller falsk

Multiplikation 

- Räknesättet multiplikation och 2an, 5an och 10ans tabell

Division med tal i bråkform

- Räknesättet division (dela lika och bilda grupper), division med 2, 3, 4 och 6

- Delar av en hel

 

Arbetssätt

Vi arbetar i större grupp, med lärkompis eller individuellt

Vi arbetar i matteboken och praktiskt

 

Bedömning:

Bedömning sker löpnade under terminens gång

Tester i "Favoritmatematik mitt lärande 2A"

 

Du ska visa lösningar i uppgifter och problem t ex genom bild, ma-språk eller ord. Du ska kunna se samband mellan addition och subtraktion och jämföra likheter och skillnader. (Analytisk förmåga)

Du ska visa att du kan använda och förklara begrepp som förr, efter, fler, färre, hälften, dubbelt, summa, differens, är lika med, större än, mindre än, addition och subtraktion. (Begreppsförmåga)

Du ska kunna reflektera över vald räknestrategi och rimligheten i dina svar. (Metakognitiv förmåga)

Du ska visa att du vill samtala, resonera och redogöra hur du tänker kring och löser matteuppgifter, antingen till gruppen eller en till en i lärpar eller med vuxen. (Kommunikativ förmåga)

Du ska visa att du kan plocka ut nödvändig information och använda den för att sortera information. T ex sant eller falskt och att kunna bemöta argument.  (Förmåga att hantera information). 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: