Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopian literature Eng 5

Skapad 2020-06-11 15:21 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
You will be reading a dystopian novel, read and discuss articles, watch a TedTalk and then some...
Gymnasieskola Engelska
You will be reading a dystopian novel, read and discuss articles, watch a TedTalk and then some...

Innehåll

DYSTOPIA - FICTION VS REALITY 

  You will be reading a dystopian novel, read and discuss articles, watch a TedTalk and then some...  Schedule:  1. 1.Watch Black Mirror: The Entire History of You (available on Netflix). 

 1. Ted Talk: We’re Building a Dystopia Just to Make People Click on Ads https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads 

 

Questions to discuss 

 • In what way(s) are Facebook, Google, Amazon, and Alibaba the biggest dystopian threat according to Zeynep Tufekci?  • What is persuasion architecture? 

 • What is big data? 

 •  How is Facebook et. al. using algorithms and big data? 

 •  What is the danger(s) of the learning data algorithms, according to Tufekci? 

 • Do you think that the content you encounter online can affect who you vote for/ your political thinking? Why/why not?  •  Do you believe that the use of algorithms and the collection of big data is as dangerous as is suggested in the speech or not? Why? 

 

 1. Will Robots Take Away Human Jobs? 

   1. Forecasting the Future with Futurist Amy Webb http://superheroyou.com/amy-webb-interview/ (read and discuss) 

 

2.Read a book. 

 Below is a list of classic and modern dystopian novels I would like you to take your pick from. Google the titles and read a bit about the books, then choose the one you think sounds most interesting. Some are easy to find online and I have given some links as where to find them. You can also see if you find it online on another site than the ones suggested. You can also go to the library and see if they have the book, you like to read.   

Novel 1

Novel 2

Novel 3

and so on..3. Seminar

 1. Here are the instructions blablabla

 2.  

 

  

 

 

Uppgifter

 • Dystopia - skugguppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -

Matriser

Eng
Dystopian literature Eng 5

E
C
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Interaktion
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med flexibel och effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera
Översiktligt
Nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: