Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9: kapitel 1-3

Skapad 2020-06-11 16:07 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I kapitel 1-3 kommer vi att lära oss bland annat att skriva och samtala om vad du har gjort under lovet. Fokus ligger på att lära sig böja verb i perfekt. Vi arbetar med Gracias 9 i bokform och i det tillhörande digitala läromedlet gracias.nu med övningar och minitest.

Innehåll

1. Arbetsområdets innehåll

Du kommer i det här avsnittet få träna på:

 • att samtala om vad du har gjort under lovet
 • använda perfekt av både regelbundna och vanliga oregelbundna verb
 • frågeorden
 • verb 
 • tidsuttryck och småord för att skapa flyt och variation i texter
 • att använda nya ord och uttryck
 • återberätta vad en historia handlar om
 • att använda verb med diftong i presens
 • objektsformer
 • att jämföra personer och saker
 • räkneord 1 - 10 000
 • att återge fakta/nyheter om den spansktalande världen

2. Arbetssätt

Vi övar på att tala genom att:

 • läsa högt i par, grupp och helklass
 • lyssna på kapiteltexterna och härma
 • träna på fraser och ord från texterna
 • återberätta och samtala om det vi har läst och lyssnat på
 • använda innehållet i texter till att uttrycka eget innehåll i samtal

Vi övar på att skriva genom att

 • göra övningar i övningsboken
 • öva på gracias.nu
 • skriva sammanfattningar
 • skriva en text om en semester
 • bearbeta texterna, bl a lägger vi till tidsuttryck och rättar småord

Vi övar på att läsa och förstå genom att:

 • läsa texter i textboken kapitel 1-3 samt, i mån av tid: Más textos s. 56-62
 • svara på frågor om texter
 • öva på ordförståelse och fraser från texterna
 • öva på strategier för att förstå mer av texterna

Vi övar på att lyssna och förstå genom att:

 • lyssna på texter från textboken och gracias.nu.
 • lyssna på dokumentärer och nyheter (www.sli.se)
 • göra hörövningar

3. Bedömning

De kunskaper och språkutveckling du visar kommer att bedömas:

 • när du jobbar enskilt, i par, grupp och helklass på lektionstid - både skriftligt och muntligt
 • vid muntlig uppgift: Samtal i liten grupp om en semester med hjälp av tankekarta
 • vid läxförhör
 • Digitalt prov på Gracias.nu kap 1-3 tisdag v. 41 6/10
 • vid skriftligt prov efter kapitel 1-3 (grammatik, ordkunskap + skrivuppgift)  torsdag v. 41 8/10

Uppgifter

 • Planering och läxor

 • Övn. 2 kap. 1 Qué has hecho las personas en los diálogos? s. 6 i övn.boken

 • övn. 10 kap. 1 "Sabes las frases en Palabras? s. 11 i övn.boken

 • övn. 6 kap. 2 "Escribe las formas correctas" s. 17 i övn.boken

 • övn. 9c kap 2 Qué pensáis del texto? s. 19 i övn.boken

 • övn. 5 kap. 3 "Compara" s. 24 i övn.boken

 • övn. 7 kap. 3 "Pedro es más alto que..." s. 25 i övn.boken

 • Uttal siffror: övn. 9 kap. 3 "Escribimos números" s. 27 i övn. boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: