Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk för nyanlända text, ord och begrepp, åk 4-6.

Skapad 2020-06-11 21:26 i Almtunaskolan Uppsala
Vi arbetar med bokstäverna, hur de ser ut och hur de låter. Vi tränar oss på att få ihop bokstäverna till ord och meningar och vi tränar oss att läsa olika slags texter, skriva tillsammans och skriva egna texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med bokstäverna, hur de ser ut och hur de låter. Vi tränar oss på att få ihop bokstäverna till ord och meningar och vi tränar oss att läser olika slags texter, både skönlitterära och från skolans läroböcker och även fakta texter på internet.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Konkretisering av syfte

Du kommer att lära dig nya ord och begrepp både när det gäller att förstå och att använda. Du kommer också att träna på hur orden kan indelas och klassificeras t.ex. kläder-tröja. Du kommer att lära dig se skillnaden mellan olika slags texter t.ex. fakta texter och skönlitterära texter 

Arbetssätt / Undervisning

 • Vi kommer att  tillsammans läsa  olika texter, både skönlitterära och från skolans läroböcker.
 • Vi kommer att fokusera på nya ord och begrepp som vi möter i texterna.
 • Vi kommer att skriva i dagboken.
 • Vi kommer att träna nya ord och begrepp, samt hur de kan klassificeras, bland annat genom praktiska övningar .
 • Vi kommer att skriva textertillsammans och enskild.

Bedömning / Dokumentation

 • Vid några tillfällen kommer vi att testa om du har lärt dig de nya ord och begrepp vi arbetat med.
 • Vi kommer då att titta på ordens kategorisering, och betydelse, både att du förstår och kan använda dem, och din förmåga att förstå innebörden i några utttyck.
 • Resultaten av testen kommer  att ligga till grund för vidare arbete med dessa ord och uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: