Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjumilaskogen, pedag.planering, Rävekärrs förskola, Natur, miljö & teknik ht 20/vt 21

Skapad 2020-06-11 22:50 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Naturvetenskap, miljö och teknik.

Innehåll

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill utveckla och stimulera barnens intresse för att värna om naturen och närmiljön. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur och samhälle. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Vi vill också ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande konkreta aktiviteter:

Kretslopp:

Vi arbetar med morötter och dess livscykel. Så frö, följa processen och äta morot. 

Jag i naturen:

Vi besöker regelbundet vår skolskog.

Teknik:

Experiment med is, skatter i is som vi skall få att smälta.

Experiment:  vad sjunker/flyter

Sinnesrummet: projicera rymden, ficklampor 

 

Grön flaggområde: Djur och natur:

Vi besöker regelbundet vår skolskog.

Vi följer fjärilens livscykel från larv till fjäril

Vi följer ett träd i vår skolskog. 

Återbruk: 

Vi använder oss av återbruksmaterial i de estetiska skapandeprocesserna.

 

Strategier och förhållningssätt:

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: