👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen

Skapad 2020-06-12 07:05 i Hamburgsundskolan Tanum
Under en period kommer vi i SO jobba med kartor och världen. Vi kommer bland annat jobba igenom följande frågeställningar: Vad är en karta? Hur är den uppbyggd? Hur använder man den? Hur ser vår värld ut? Vilka är våra världsdelar och världshav? Hur skulle det kunna vara att leva i en annan världsdel? Inom idrott och hälsa kommer vi använda kartan när vi orienterar.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är en karta och hur fungerar den? Vad heter den största världsdelen? Kan man bo på Antarktis? Vad heter egentligen höger och vänster på en karta? Detta är några av alla frågeställningar som vi kommer undersöka nu när vi ska jobba med geografi!

Innehåll

Syfte:

Från läroplanen (Lgr 11), Samhällsorienterade ämnen; Geografi:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

 

Hur och vad ska vi jobba med?

 • Läsa i SO-boken.
 • Titta på film.
 • Orientering på skolgården med hjälp av karta. 
 • Titta på jordglob och världskarta.
 • Träna på världsdelarna samt världshaven.

Hur och vad ska bedömas?

 • Du ska kunna tolka enkla kartor.
 • Du ska kunna våra fyra huvudsakliga väderstreck och peka ut deras position på en karta.
 • Du ska kunna namn och position på våra världsdelar.
 • Du ska känna till minst två orsaker till varför människor flyttar mellan olika länder/världsdelar.
 • Du visar att du kan orientera efter en karta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3