Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & Värden 2020

Skapad 2020-06-12 08:15 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Värdegrundsarbetet pågår varje dag men nu i början av terminen fokuserar vi extra mycket på förhållningssätt och trygghet på vår avdelning.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi startar upp höstterminen med att skola in sex nya barn och får då en barngrupp på totalt femton barn. Vi arbetar för att alla ska känna sig respekterade, känna samvaro och tycka att det är roligt att vistas på förskolan. Sammanhållning och att hitta sin identitet är viktigt för oss och stor vikt läggs vid att skapa trygga relationer då vi anser att det påverkar barnens lärande på ett positivt sätt. 

 

Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen,
 

 


Hur gör vi?

Vi vill skapa en trygg barngrupp där barnen trivs på förskolan och får möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Dagligen bemöts alla barn med ett positivt förhållningssätt och vi pedagoger ser till att alla blir sedda och hörda.

För att skapa en bra sammanhållning och gruppkänsla börjar vi med helgruppssamlingar/aktiviteter för att barnen ska lära känna varandra och känna tillhörighet. När vi upplever att gruppkänslan tagit form delas sedan barnen in i mindre grupper för att alla ska få lättare att komma till tals och för att vi pedagoger ska hinna med att uppmärksamma var och en.

Vi har tydliga dagsrutiner så barnen lär sig känna igen rutinerna och så de vet vad som förväntas av dem under den tid de vistas på förskolan. Vi använder bilder och tecken som stöd till hjälp.

På avdelningen anpassar och skapar vi miljöer som inspirerar barnen till lek och trivsel där vi arbetar med att barnen själva ska bemöta varandra respektfullt och fungera ihop.

Med inspiration från språkpåsarna har vi valt ut material som vi kopplar till vårt fokusområde värdegrunden. Utifrån materialet fokuserar vi på barnens språkutveckling.

Böcker: Här är jag!, Leka inne.

Sånger: Namnvisan, Här är jag och här är du.

Ramsor: Krama om en vän, Vi är vänner.

 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: