Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning åk 5

Skapad 2020-06-12 09:11 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att arbeta med huvudräkning och uppställning med decimaltal i addition och subtraktion. Du kommer få bekanta dig överslagsräkning i och uppställning av multiplikation. Du kommer även få lära dig överslagsräkning i division och kortdivision, träna på att välja räknesätt när du ska lösa en uppgift. Sista avsnittet av kapitlet får du lära dig att formulera egna problem.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

  • huvudräkning med tal i decimalform.
  • överslagsräkning med tal i decimalform.
  • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
  • olika problemlösningsmetoder.
  • att formulera egna problem.

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Beräknigar decimaltal och problemlösning åk 5

Rubrik 1

Insats krävs
Uppnår godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Metod
Du behöver träna mer på att använda en fungerande metod för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning.
Du kan använda en fungerande metod för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning. Ex: Du kan räkna ut 1,3 – 0,7
Metod
Du behöver träna mer på att använda en skriftlig metod att ställa upp och räkna ut tal i decimalform, både när det gäller addition och subtraktion.
Du kan använda en skriftlig metod för att ställa upp och räkna ut tal i decimalform, både när det addition och subtraktion. Ex: 63,27 – 4,55
Metod
Du behöver träna mer på att använda en skriftlig metod för att ställa upp och räkna ut multiplikation, varav det ena talet är ett decimaltal.
Du kan använda en skriftlig metod för att ställa upp och räkna ut multiplikation, varav det ena talet är ett decimaltal. Ex: 7 ∙ 4,68
Metod
Du behöver träna mer på en skriftlig metod för att räkna ut en division där täljaren är ett decimaltal.
Du kan använda en skriftlig metod för att räkna ut en division där täljaren är ett decimaltal. Ex: 97,53/3
Problemlösning
Du behöver träna mer på att använda dig av överslagsberäkning och räkna ut multiplikationsuppgifter och divisionsuppgifter.
Du kan använda dig av överslagsberäkning och räkna ut multiplikationsuppgifter och divisionsuppgifter. Ex: Placera ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret. 9 ∙ 38,4 = 3456
Problemlösning och metod
Du behöver träna mer på att välja en lämplig skriftlig metod för att lösa en problemlösningsuppgift.
Du kan välja lämplig skriftlig metod för att lösa en problemlösningsuppgift. Ex: Du handlar godis som väger 734,8 gram. Ni är tre som delar på godiset, hur mycket får du?
Du kan lösa ett lite svårare matematiskt problem, och redovisa hur du har kommit fram till det.
Problemlösning
Du behöver träna mer på att lösa matematiska problem, och du behöver träna mer på att formulera en egen problemlösningsuppgift.
Du kan lösa ett matematiskt problem med metod som passar problemet, och du kan formulera en egen problemlösnings uppgift.
Du kan formulera ett eget problem, som går att lösa och som inte är en upprepning av en annan uppgift på testet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: