Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar demokrati?

Skapad 2020-06-12 09:53 i Nygårdskolan Borlänge
Arbetsplanering av ämnesområdet demokrati i samhällskunskap.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Men kan alla vara med och bestämma? Hur fungerar demokratin i Sverige? Är det demokrati i alla länder i världen? Om det inte är demokrati i ett land, vad är det då? Hur kan du vara med och påverka beslut som rör dig?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

 • Vad är och innebär demokrati? 
 • Vad är och innebär diktatur?
 • Hur fungerar ett möte t. ex klassråd?
 • Vem bestämmer i kommunen?
 • Vem bestämmer i Sverige?
Arbetssätt

 Du kommer att få delta i gemensamma diskussioner där du får möjlighet att ta ställning och argumentera i olika frågor. Vi kommer också att se film och samtala om innehållet. Under hela arbetsområdet kommer vi att arbeta med begrepp som du ska lära dig och behärska.

Bedömning

Du kommer under arbetets gång att bedömas i hur du deltar i samtal och argumenterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap i år 6

1
2
3
,
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. visar det genom att undersöka hur sociala, mediala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur sociala, mediala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
,
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: