Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2020-06-12 10:10 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under detta moment kommer vi gå igenom hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi tittar på begrepp och olika ekonomiska system. Vi undersöker också hur länders och regioners ekonomi hänger samman.

Innehåll

Syfte:

Ekonomi är grunden till allt. Kunskaper om ekonomi hjälper oss förstå hur den påverkar oss som individer och samhällen. Världen blir dessutom mer global och det som händer i USA eller Kina påverkas även oss ekonomiskt. Kunskaper om ekonomi gör att vi förstår bättre hur världsekonomin hänger samman, och varför vissa länder är rikare än andra. 

Mål för godkänt:

Efter momentet ska du kunna:

 • Ekonomins grundfrågor
 • Skilja mellan utbud och efterfrågan
 • Det ekonomiska kretsloppet
 • Vad BNP är för något
 • Redogöra hur låg- och högkonjunktur påverkar samhällen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi

Samhällskunskap

F
E
C
A
Begrepp
Kunskaper om relevanta ekonomiska begrepp
Du är osäker på begreppen. Du använder inte begreppen i redogörelser och diskussioner.
Du är delvis säker på begreppen. Du gör ett försök att använda dem i redogörelser och diskussioner.
Du är säker på begreppen. Du använder dem med viss säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Du är mycket säker på begreppen. Du använder med med säkerhet i redogörelser och diskussioner.
Ekonomiska modeller
Kunskap om hur ekonomins delar (hushållens, företagens, det offentliga) är uppbyggda och hänger ihop samt förmåga att beskriva sambanden mellan dem.
Du har otillräcklig kunskap. Du beskriver osäkert.
Du har grundläggande kunskap. Du beskriver enkelt med viss säkerhet i fakta.
Du har god kunskap. Du beskriver utvecklat med viss säkerhet i fakta.
Du har mycket god kunskap. Du beskriver välutvecklat med säkerhet i fakta.
Ekonomisk samhällsanalys
Kunskap och förmåga att undersöka och förklara ekonomiska samhällsfrågor, ex konjunkturer med orsaker och konsekvenser.
Du har otillräcklig kunskap. Dina resonemang är otillräckliga. Brister mycket i fakta och förtydliganden.
Du har grundläggande kunskap. Dina resonemang är enkla och till viss del underbyggda med fakta. Något bristande fakta och förtydliganden.
Du har god kunskap. Dina resonemang är underbyggda med fakta. Relativt trygg och säker i fakta och förtydliganden.
Du har mycket god kunskap. Dina resonemang är väl underbyggda med fakta. Trygg och säker i fakta och förtydliganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: