Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Majas alfabetssånger

Skapad 2020-06-12 10:21 i 185371 Förskolan Sagoskogen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Snickerboas projektberättelse för vårterminen 2020 Vi har arbetat med Majas alfabetssånger under våren.

Innehåll

 

 

Projektberättelse:

Vi har under våren arbetat främst med Majas alfabetssånger i vårt projektarbete. Vi hörde några barn sjunga en del sånger från Majas alfabetssånger före jul och tänkte att det kanske vore något att arbeta med under våren. Många barn var också väldigt intresserade av bokstäver och alfabetet under hösten. Vi började med bokstäverna i sångerna men sedan började vi att bearbeta textinnehållet för det visade sig att flera barn tyckte att det var svårt att skriva vissa bokstäver. Vi pratade med barnen om  att Asken är så hög och hur hög kan den bli. Vi jämförde med varandra hur långa vi är och gamla vi är och hur gamla träd kan bli. Barnen har stått runt en ek för att se hur många som behövs för att omringa den...Vi har blandat färger för att se hur man kan få olika nyanser av blått som finns i sången om blåklint   för att sedan se hur man kunde skapa andra färger utifrån grundfärgerna. Vi har undersökt och smakat på champinjon och arbetat med lera för att göra svampar och pratat om olika svampar som finns i skogen. Vi har dansat, spelat på rytminstrument och sjungit tillsammans. Vi har smakat på gräslök och ritat och gjort gräslök med hjälp av piprensare och silkespapper...Ibland har barnen pratat mycket om det vi hållit på med och ibland har de arbetat under tystnad. På promenader till skogen är det flera som pratat om Majas alfabet..När vi tittat på olika växter och blommor ute har barnen sagt:" De e Majas alfabet. Tlllsammans  med barnen har vi tittat på allt som vi gjort under terminen och vissa kommenterade att de olika saker de gjort och att kompisen gjorde det och det.. . kommentarer som " det e min bokstav"..dvs den bokstav deras respektive namn börjar på har de flesta barnen snappat upp likaså vilken bokstav kompisen börjar på och mamma och pappa...Flera barn började dansa till sångerna då vi reflekterade. Under senare tid spelade vi mycket med rytminstrument till sångerna för att vi såg att det fanns mycket behov av rörelse och det var svårt att sitta stilla en längre stund. Barnen visade väldigt stort intresse för projektet i början av terminen men då pandemin slog till och många barn var hemma en längre tid och de som var kvar på förskolan inte längre gick in för att ha projekt på förmiddagen som tidigare svalnade intresset för projektet eftersom vi passat på att ha projekt den tid vi är inne dvs. under lunch och vila. Medan en del barn sovit har de som varit vakna haft projekt och då de gått ut har sovbarnen haft en liten stund med projektet inomhus. Vi har sjungit sångerna både inomhus och utomhus, likaså spelat på instrument både inomhus och utomhus. Då vi gått till skogen har vi letat och tittat efter växter och träd som förekommit i sångerna.Till hösten börjar flera av barnen på annan avdelning och vi får in nya barn. Vi kommer då att arbeta med annat projekt.

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: