Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel på ukulele

Skapad 2020-06-12 10:23 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Börja att spela ackord på ukulele. Grunderna med ackord, takt, taktart, puls, tajming och instrumentfamiljen stränginstrument.
Grundskola 4 – 6 Musik
Lär dig att spela en låt på ukulele tillsammans med andra!

Innehåll

Syfte - Vi ska nu lära oss att spela ackord på ukulele, vilket är ett lämpligt stränginstrument att lära sig grunderna på. Ackord är tre toner som spelas ihop. Men först måste vi lära oss musikens grunder.

På lektionerna lär vi oss först musikens grunder med: puls, takt, taktart, notvärden, rytm och timing. Vi testar att spela olika rytmer tillsammans på olika rytminstrument. Därefter kommer ukulelens viktigaste delar: hals, strängar och band. Sedan ackordbilder, fingrarnas namn och sedan börjar vi spela aktuella ackord. 

Bedömning sker under arbetes gång och vid uppspel som görs i smågrupper vid kursens slut. 

Kursen avslutas med att vi gör en självskattning där du ska resonera kring ditt egna musicerande.

Uppgifter

 • Uppspel av ackord på ukulele

 • Uppspel av ackordspel på Ukulele

 • Uppspel av ackordspel på ukulele

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Spela ackord på ukulele

Du övar fortfarande på att greppa två ackord.
 • Mu  A 6
Du kan greppa två ackord och byta när du spelar ensam.
Du kan spela hela låten med två ackord tillsammans med andra och byta med ganska bra flyt och tajming
Du kan spela hela låten med två ackord och byta ackord med flyt och tajming.
Du behöver träna på att sjunga eller spela på ett instrument med känsla som passar till melodin.
 • Mu  E 6
Du sjunger eller spelar på ett instrument med viss tijming som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med andra och med tijming som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med andra och med god tijming som passar till melodin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: