Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Små barns delaktighet!

Skapad 2020-06-12 10:27 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Små barns delaktighet i förskolan

Innehåll

Även små barn har rätt att tänka, tycka till och bestämma över sina egna val och sin vardag. I förskolan ska de bli till delaktiga människor som blir tagna på allvar. Sedan barnkonventionen har blivit lag i Sverige 2020, har våra förskolorna lagt lite extra fokus på barnkonventionen och vi på avdelning Grytet har valt att fokusera på små barns bestämmanderätt, individualitet och delaktighet.

I barnkonventionen står det som följande:

"Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Eftersom vi arbetar med små barn som delvis inte har språket för att uttrycka sina åsikter är vi uppmärksamma på kroppsspråk, reaktioner och barnens individuella intressen och försöker fånga upp dessa, göra de tydliga för varandra och låta barnet var så delaktig i sin egen vardag som det bara går. Vi utgår ifrån en gemensam barnsyn med det kompetenta barnet med olika behov och sätt att kommunicera de.

Genom att arbeta med färger, skapa en gemensamskänsla med skapande aktiviteter och förverkliga barnens spontana idéer och intressen vill vi visa att att det är en tillgång att vara olika och att vi är starka tillsammans!

Utvärdering!

Vi har haft små delar av aktiviteter inplanerade men gett en stor del öppen för barnens intresse och önskemål. Vi är flexibla och finns här för barnens utveckling, det planerade har kommit i andra hand eller bakats ihop. Barnens dagsform har fått bestämma och inte påtvingats , man har fått välja och erbjudits fler gånger. Måla har varit ett stort intresse då har vi gjort det. Med inspiration utav pippi som barnen ville titta på när dom hade vaknat ville barnen baka. Playdoh deg skapas och där efter massa kakor. Vattenleken som planerades in var populär och användes fler gånger.

Petter och hans fyra getter blev samlingsaktivitet där färgerna återkommer skapar vi gemenskap och samtal tillsammans. Bilderna kändes igenom och förhoppningar om en liten bildföljd. Detta var en improvisation där vi såg ett intresse av flanobilder. 

Uteleken har varit olika ibland på vår gård och ibland på stora gården. Barnen har påverkat sitt val genom att berätta vad en vill göra. Vi delade upp oss vid behov om några ville stanna kvar eller gå tillbaka till vår gård tidigare. När vi har varit ute och några vill gå in tidigare har den möjligheten givits.

Vi har erbjudit ALLA barnen samma möjlighet att vara delaktiga och även rätten till att göra annat då vi finns där för alla intressen.

Vikten av att testa på! 

 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: