Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2020-06-12 11:01 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen i årskurs 1 kommer vi att arbeta med matematiken på olika sätt. Vi kommer att arbeta med grundläggande taluppfattning, talen 0-12, grundläggande addition och subtraktion inom talområdet 0-12.

Innehåll

 

 Vad ska vi arbeta med?

 

Vi ska arbeta med; 

 

Tallinjen

 

Talen  0 – 12

 

Addition (inom talområdet 0-12)

 

Subtraktion (inom talområdet 0-12)

 

Sambandet mellan addition och subtraktion

 

Kommutativa lagen

 

Matematiska symboler och begrepp som "fler, färre och lika många, större än och mindre än"

 

Diagram

 

Enkel problemlösning

 

Pengar

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt. Vi kommer att arbeta laborativt, diskutera och resonera om matematik och matematiska begrepp. Vi kommer att färdighetsträna i matematikboken, Favorit matematik. Vi kommer att genomföra olika diagnoser för att få syn på ditt lärande. 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

Du ska kunna använda tallinjen på olika sätt.

 

Du ska kunna känna igen och skriva alla siffror 0 – 9.

 

Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.

 

Du ska känna till sambandet mellan addition och subtraktion.

 

Du ska visa förståelse för kommutativa lagen. Du ska kunna använda och känna till likhetstecknetsbetydelse.

 

Du ska kunna känna igen och börja använda dig av olika matematiska symboler och begrepp som "fler, färre och lika många, större än och mindre än, addition – addera, subtraktion - subtrahera".

 

Du ska börja kunna använda enkla diagram.

 

Du ska kunna välja rätt räknesätt vid enkel problemlösning.

 

Du ska kunna räkna med hjälp av pengar.

 

 

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

 

Fler, färre, lika många, större än och mindre än.  Addition – addera-summa, subtraktion – subtrahera - differens, tal och siffra.

 

 

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

Du får visa vad du kan;

 

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna.

 

Genom att göra summativa diagnoser.

 

Genom att göra diagnoser som Skolverkets bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1

Matematik höstterminen

Behöver utveckla
Godtagbara kunskaper
Problemlösning
 • Ma   3
Begrepp
 • Ma   3
Symboler
 • Ma   3
Relatera begrepp
 • Ma   3
Naturliga tal
 • Ma   3
Matematiska metoder
 • Ma   3
Huvudräkning
 • Ma   3
Uttrycksformer
 • Ma   3
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Likheter
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: