Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering Åk 2

Skapad 2020-06-12 11:07 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Du kommer att lära dig om källsortering.

Innehåll

Övergripande innehåll

Eleverna ska få inblick i vad hållbar utveckling utifrån sopsortering och hur vi kan bidra till detta på ett enkelt sätt i vår närmiljö.

Vi ska undersöka olika materialets beståndsdelar och nedbrytning.

Vi kommer att öva på källsortering

 

Lektioner

1. Vi ser på en film i taget och skriver stödord på tavlan. Eleverna får sedan diskutera med axelkompis om filmen utifrån frågorna:  https://urplay.se/serie/216572-vad-hander-med-atervinningen

 • Vilket material handlade filmen om?
 • Vilka ämnen innehållet materialet?
 • Vilka nya material kan det återvinnas till?

2. Vi tittar på filmen om jättedammsugaren i havet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/3J7pW9/bommen-som-samlar-plast-i-hav-fungerar

3. Vi kommer också undersöka och diskutera:

 • Vad händer om vi inte källsorterar?
 • Vart hamnar plasten?
 • Hur lång tid finns olika material kvar i naturen?
 • Hur skulle vi kunna återanvända materialet?

4. Vi kommer ha källsortering i klassrummet.

5. Vi kommer sedan att göra en källsorteringspromenad med olika material-lag och göra sop-konst med dessa.

6. Kombinerad bild- och svenskauppgift där du får skriva en faktatext om med begreppen Källsortering, material, återvinning och återanvändning.

 

Övriga länkar som kan vara informativa:

https://www.matkalkylatorn.se/

https://urplay.se/program/162284-vattenmannen-och-speed-vem-stadar-havet

 

Bedömning

Du ska delta aktivt under lektionerna.

Du ska kunna förklara begreppet källsortering, material, återvinning, återanvändning. 

Du ska kunna ge exempel på egna handlingar för hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: