Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2020-06-12 11:25 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska vi titta på hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Här förklaras också pengars värde, skatt, konjunkturer, inflation, produktivitet, prisbildning, olika ekonomiska system och samhällsekonomins politiska mål.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  •  
  • Eleverna utvecklar förmågan att analysera samhällsstrukturer utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

  • Eleverna utvecklar förmågan att tänka källkritiskt och värdera källors relevans och trovärdighet 

Eleverna utvecklar förmågan att reflektera kring hur ekonomi formar, förändrar och utvecklar ett samhälle

Till exempel...

 • Ha kännedom om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar. 
 • Kunna resonera kring ekonomins betydelse för samhället.
 • Kunna använda och förstå relevanta begrepp inom samhällsekonomi. 
 • Ha kännedom om den ekonomiska globaliseringen. 
 • Kunna tänka källkritiskt och värdera källor. 

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner 
 • Instuderingsfrågor
 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: