Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2020-06-12 11:31 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel och med mycket mer. Matematik är spännande och roligt! Vi vill lära oss med dig!

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Klockan

Multiplikation och problemlösning

Taluppfattning och huvudräkning

Geometri och mätning

Rimlighet, skriftlig räknemetod och repetition

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer i detta moment använda oss av läromedlet Favoritmatematik 2A, både digitalt och i bokform.

Diskussioner

Grupparbete

Formativ feedback och summativa prov

Självskattning/ egen utvärdering

 

Vad ska du lära dig?

- Klockan, hel och halv timma

- Klockan, kvart i och kvart över

- Multiplikation med 3 och 4

- Strategier för problemlösning

- Talen 0 till 1000

- Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal

- Geometriska objek

- Vinklar

- Mätning, enheten liter och deciliter

- Avrundning och rimlighet

- Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 1000

- Enheter meter, kilometer och kilogram

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Klockan (hel och halv timma), term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, kvot, nämnare, addition, subtraktion, multiplikation, positionssystemet, huvudräkning, geometriska objekt, punkt, linje, stråle, sträcka, öppen polygon, månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot, mätning, liter, deciliter, meter, kilometer, kilogram, avrundning och rimlighet.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Summativa prov

Svara på frågor i grupp och enskilt

Vara aktiv i diskussioner

Att med hjälp av bild och text kunna lösa uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Rubrik 1

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • Ma   3
Aspekt 2
 • Ma   3
Aspekt 3
 • Ma   3
Aspekt 4
 • Ma   3
Aspekt 5
 • Ma   3
Aspekt 6
 • Ma   3
Aspekt 7
 • Ma   3
Aspekt 8
 • Ma   3
Aspekt 9
 • Ma   3
Aspekt 10
 • Ma   3
Aspekt 11
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: